Udsatte børn og unge
Udsatte børn og unge

Der er ikke nogen i livet der vælger at komme i kategorien ”udsatte børn og unge”. Ofte er der omgivelser eller situationer der medfører en skæv tilgang til tilværelsen, eller hvor der muligvis kan være en vej i livet hvor det begynder at køre skævt.

Det kan være vejen fører ind i kriminalitet, og måske et misbrug af stoffer eller alkohol. Det kan være en vanskelig situation at komme væk fra igen, for der skal være nogle elementer der ofte går op i en højere enhed.

For at kunne opnå den ønskede forandring og komme væk fra kategorien ”Udsatte børn og unge” skal der være en åbenhed for nedenstående.

  • Villighed til at se problemet.
  • Villighed til forandring.

Stationen vil med over 30 års erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge, kunne bringe den nødvendige støtte og forståelse fur de unges situation. De unge der havner der er ofte blevet mødt med en løftet pegefinger eller krav om at det ikke er fornuftigt. Det er ikke det der er nødvendigt, eller på den anden side vil det ikke virke.

At blive mødt med forståelse og genkendelighed i de andre unge der bor på opholdsstedet, er en stor del af at kunne se problemet.

For tilbage til starten det er ikke et bevidst valg, det er ofte den ene situation der tager den anden, og til sidst står i en uoverskuelig livssituation, måske i en alder af 17 år.

For dem der har prøvet at stå et sted i livet hvor det ikke med egen hjælp står til at ændre vil, et ophold behandlingsinstitution være med til at kunne forandre og give mulighed for at kunne se en anden vej.

Se mere og få information her