PLC styring står for ”Programmable Logic Controller” eller på dansk ”programmerbarlogik kontroller”.

Denne styring findes i mange former og varianter.

Inden for mange brancher hvor der er automation i produktion eller i fødevarer industrien findes der også PLC styring.

Selve styringen er programmeret til lige den opgave som der skal udføres eller den maskine der skal betjenes.

PLC styring i industrien

I industrien er det benyttet mange forskellige steder. Ofte er det en del af et stører produktionsanlæg, hvor der er mange PLC styringer der varetager de enkelte opgaver.

I produktionsanlæg hvor der er robotter og forskellige fremføringsenheder, vil PLC controlleren være bindeleddet mellem maskinen og personen der betjener anlægget.

Der kan være forskellige emner der skal køre på forskellige måder og der kan personen der betjener anlægget fortælle hvilken type det er.

Når der opstår fejl, det kan være emner der er kørt fast eller emner der skal fyldes på. Der kan PLC enheden informerer og alarmerer om de forskellige steder skal gøres noget.

Programmering af PLC Styring

PLC-styringen er bygget op om et betjeningspanel der er en visuel oversigt over anlægget. På denne måde er det meget overskueligt og nemt at betjene, og det er lavet til den enkelte maskine, med de funktioner der er nødvendige. Hverken mere eller mindre.

Programmeringen foregår ved at have et overblik over systemet og finde frem til hvilke funktioner der skal være.

Ofte er det forskellige ventiler og relæer, som styringen håndter og sørger for at betjene. Det kan gøres så det sker automatisk, eller via betjening fra personen der styrer anlægget.