Mennesker, der har en psykisk sygdom og et misbrug på samme tid, har en dobbeltdiagnose. Psykolog Eline Hyldager, Dobbeltdiagnose I/S, svarer på tre hurtige:

Hvilke særlige udfordringer er der ved dobbeltdiagnose?

– Psykiske sygdomme og misbrug behandles på hver deres måde. Og fordi de to behandlingstyper finder sted i henholdsvis psykiatrien og i misbrugsbehandlingssystemet, kommer mennesker med dobbeltdiagnose let i klemme.

– Mennesker med dobbeltdiagnose får sjældent identificeret både misbruget og deres psykiske lidelse, hvilket medfører et ustabilt og ineffektivt behandlingsresultat.

Hvordan hænger misbrug og psykisk sygdom sammen?

– Misbruget har stor indflydelse på den psykiske sygdoms forløb. Misbruget forværrer fx de psykiske symptomer, enten fordi patienten stopper med den påbegyndte behandling, eller fordi misbruget i sig selv har en såkaldt toksisk virkning, der giver psykiske symptomer.

– Det kan være umuligt for patienten at skelne mellem den psykiske lidelses symptomer og de symptomer, der stammer fra misbruget. Desuden øger mange deres forbrug af alkohol og stoffer i et forsøg på at selvmedicinere de psykiske symptomer.

– Omvendt er det også sådan, at hvis personen stopper sit misbrug, så vil de psykiske symptomer ofte blive forværret i abstinensfasen. Resultatet er typisk, at patienten falder tilbage i sit misbrug.

Hvordan behandler man bedst dobbeltdiagnose?

– Alle forskningsresultater har tydeligt vist, at behandlingen af mennesker med dobbeltdiagnose kræver en integreret indsats af et team, hvor alle behandlingskompetencerne er til stede samtidig. En indsats, der er rettet mod begge lidelser samtidig. Det anbefales, at psykiatrien varetager denne behandling, fordi dobbeltdiagnose-problematikken er så kompleks.

– Den integrerede behandling skal tage udgangspunkt i en diagnosticering af den psykiske lidelse og en udredning af misbruget. Men man bliver også nødt til at vurdere, hvor motiveret personen er for at komme i behandling. Nogle er indlagt under behandlingen, andre behandles i længere ambulante forløb